ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ค. 64 พิธีไหว้ครู
01 ก.ค. 64 ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
25 มิ.ย. 64 เลือกตั้งสภาพนักเรียน