ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนปีการศึกษา2565
21 เม.ย. 65 ฉีดวัคซีนเข็ม2เด็กอายุ5-11ปี
พละ
24 มี.ค. 65 ปัจฉิม
ชุดนักเรียน
29 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
08 ก.ค. 64 พิธีไหว้ครู
01 ก.ค. 64 ทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
25 มิ.ย. 64 เลือกตั้งสภาพนักเรียน