รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
หมู่ที่ 2 ถนนครบุรี-โชคชัย   ตำบลอรพิมพ์  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
เบอร์โทรศัพท์ (044) 444641 / 0933266477 เบอร์แฟกส์ -
Email : narak.orapim59@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :