ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.28 KB
สร้างมาตรการป้องกันโควิด19 l 6-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.9 KB
เลือกตั้งสภานักเรียน6-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 577.64 KB
แนะนำบุคลากรใหม่4-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.87 KB
ศน.สุปรีดา มานิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน24-6-74
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 576.01 KB
ตรวจATKนักเรียนและครู18-11-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 601.79 KB
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์2-12-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 630.1 KB
ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน2-12-64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.06 KB
ตรวจATKนักเรียน1-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.19 KB
กเรยนรับทุนเสมอภาค 20-1-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.85 KB
พิธีตั้งศาลพระภูมิ10-2-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 674.48 KB
กีฬาสีภายในโรงเรียน20-2-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 642.12 KB
ฉีดวัคซีนนักเรียน5-11ปี 24-2-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.01 KB
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี27-2-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654.59 KB
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน28-2-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 674.93 KB
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและเปิดบ้านวิชาการ24-3-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653 KB