ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
นิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 851.17 KB
ประชุมผู้ปกครอง1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 871.62 KB
ประเมินครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.51 KB
พิธีไหว้ครู1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.61 KB
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเลี้ยงรับส่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 753.69 KB
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.22 KB
ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 797.5 KB
วันต่อต้านยาเสพติด1-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 832.84 KB
อบรมหมอดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 623.84 KB
อบรมคัดแยกขยะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 555.24 KB
ต้องรับผอ.ศรีไพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 658.5 KB
ประเมินครูผู้ช่วยพนาหนองหิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 646.32 KB
เทศบาลมาพ่นยุงลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 608.17 KB
กิจกรรมป้องกันเด็กจมน้ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 686.68 KB
รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565ภาคเรียนที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB