ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่ง
คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา 2564 (รวม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 388.78 KB 44081
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 45177
ใบรายชื่อนักเรียน
ใบรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.1 KB 45177
อื่นๆ
ใบรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1-11-64 Word Document ขนาดไฟล์ 14.82 KB 0
รายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.51 KB 44077
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 45176
แบบฟอร์มขอเบิกเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 40.85 KB 45176