ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์โหลดวีดีโอ (อ่าน 86) 27 ม.ค. 66
เลือตั้งสภานักเรียน (อ่าน 564) 17 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่องงดการจัดการเรียนสอนแบบ onsite (ฉบับที่ 6) (อ่าน 3622) 04 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่องงดการจัดการเรียนสอนแบบ onsite (ฉบับที่ 5) (อ่าน 3599) 23 ก.ค. 64
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3612) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ฉบับที่ 4 (อ่าน 3612) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ฉบับที่ 3 (อ่าน 3616) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ฉบับที่ 2 (อ่าน 3593) 07 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (อ่าน 3590) 29 มิ.ย. 64
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด – 19 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ (อ่าน 3613) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (อ่าน 3591) 18 มิ.ย. 64