กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางน้ำอ้อย พรผักแว่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนภาพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2