กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายถนัดนันท์ ดายกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายศักดิ์สิทธิ์ เซือบกระโทก
ครูอัตราจ้าง