กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ศักดิ์สิทธิ์ เซือบกระโทก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2